Monday 27 February 2017

2000 People Protest Visit of of FN and Marine Le Pen to Nantes - No To FN support our Breton brothers and sisters
2000 people demonstrate against the visit of Marine Le Pen to Nantes to stop National Front - solidarity with Anti Fascist Bretons against the FN and Marine Le Pen from Yr Aflonyddwch Mawr

Thursday 23 February 2017

1st March - Land of My Fathers Protest at Gopa Hill - From Cardiff to Swansea to Carmarthen we bring the Spring Thunder - Welsh Land Campaign
                                CARDIFF

SWANSEA
CARMARTHENThe Road to Gopa Hill - Pontardulais - 1st March at 1pm

Land of Our Fathers protest on Mynydd y Gwair1st March - Land of My Fathers Protest at Gopa Hill - Pontardulais in Defence of Mynydd Y Gwair


Picture Above of Gopa Hill Site of March 1st  Rally Land of My Fathers Protest in Defence of Welsh Land and Mynydd y Gwair at 1pm


CONTACT US IF YOU WISH TO DISTRIBUTE STICKERS FOR OUR SPRING THUNDER CAMPAIGN  - PART OF ROLLING THUNDER 2017 CALLED BY THE WELSH SOCIALIST REPUBLICAN CONGRESS IN OCTOBER 2016.

CONTACT : 

info@greatunrest.orgTuesday 7 February 2017

Protests in Barcelona as ex Catalan leader stands TrialSolidarity to Catalan Comrades in your struggle for Independence from : Yr Aflonyddwch Mawr

Mynydd y Gwair Rally at Gopa Hill at 1pm on 1st March - The Land of our Fathers Day - The Welsh Standing Rock


CONTACT US IF YOU WISH TO DISTRIBUTE STICKERS FOR OUR SPRING THUNDER CAMPAIGN  - PART OF ROLLING THUNDER 2017 CALLED BY THE WELSH SOCIALIST REPUBLICAN CONGRESS IN OCTOBER 2016.

CONTACT : 

info@greatunrest.org

Saturday 4 February 2017

Y 'Standing Rock' Cymraeg - gadewch Mynydd y Gwair cynnau Tân Gwrthwynebiad Cymru.Y 'Standing Rock' Cymraeg - gadewch Mynydd y Gwair cynnau Tân Gwrthwynebiad Cymru.

Mae'r penderfyniad i law Tir Comin Cymru i'r Cwmni Almaeneg RWE Innogy yn erbyn y protestiadau y bobl leol yn brad yn erbyn y Bobl Cymru.

Am 25 mlynedd mae pobl Mynydd y Gwair wedi bod yn ymladd i warchod eu dir - ac yn olaf ei fod yn y Cynulliad ar ôl ymchwiliad sydd wedi eu bradychu a throsglwyddo tir drosodd i RWE ar gyfer fferm wynt.

Mae'r cam hwn yn dweud cyfrolau am y Cynulliad Cenedlaethol sy'n ymestyn y Wladwriaeth Prydain yng Nghymru.

Rhwng 1795 a 1874 cafodd rhyw 1,696,827 erw o Dir Cymraeg a oedd yn perthyn i'r bobl gyffredin ei gau. Roedd y dwyn a lladrata hwn yn parhau i mewn i'r 21ain Ganrif.

O'r Mynydd yr Gwair ein hynafiaid Cymreig a drefnwyd gwrthwynebiad i'r goresgyniad Eingl / Normanaidd yng Nghymru.

Mae'n bryd i wneud safiad a gorffen y lladrad hwn o dir y bobl yng Nghymru er budd tymor byr o gwmni tramor 'RWE Innogy'.

Gadewch Mynydd y Gwair cynnau Tân Gwrthwynebiad Cymru.

Ymunwch â'n Ymgyrch 'Thunder Rolling' dros amddiffyn Tir Cymru yn 2017.

Datganiad Yr Aflonyddwch Mawr.

Datganiad O'r Aflonyddwch Mawr ar 'Standing Rock'
Datganiad O'r Aflonyddwch Mawr ar 'Standing Rock'

Mae'r Aflonyddwch Mawr yn condemnio arestiadau torfol o bobl yn protestio Mynediad Piblinell Dakota a galw ar gyfer eu rhyddhau ar unwaith.

Mae'r Aflonyddwch Mawr yn sefyll gyda'r 'Standing Rock Sioux' a deall hynod eich hawliau tir a dŵr - rydym yn ymladd ar yr un materion sylfaenol yng Nghymru.

Tir a Dŵr oedd yn arwain materion yn ein Gyngres Sosialaidd Cymreig Weriniaethol yn 2016.

Roedd taflegrau a tanciau ac offer milwrol arall yn cael ei ddefnyddio yn erbyn y 'Standing Rock Sioux' a'r byd yn ymddangos yn anwybodus o'r anghyfiawnder hyn - rhaid i'r byd wybod a gofalu am y' Standing Rock' Cwestiynau tir a dŵr yn sylfaenol i hawliau dynol.

Mae'r Aflonyddwch Mawr yn galw ar yr Ysbryd Mawr o ddynoliaeth i ddod allan ac yn taflu goleuni ar y frwydr 'Standing Rock'.

Mae'r Aflonyddwch Mawr yn addunedu i wneud yr hyn a allwn yng Nghymru i wneud eich achos yn hysbys ac yn trefnu cefnogaeth yn ein Ymgyrch 'Thunder Rolling' o 2017.


 

Friday 3 February 2017

The Welsh Standing Rock - Let Myndd y Gwair light the Welsh Fire of Resistance

The Welsh Standing Rock - let Myndd y Gwair light the Welsh Fire of Resistance

The decision to hand Welsh Common Land to the German Company RWE Innogy against the protests of the local people is treason against the Welsh People.

For 25 years the people of the Mynydd y Gwair have been fighting to protect this land - and finally it is the Welsh Assembly  after an inquiry that has betrayed them and handed the land over to RWE for a windfarm.

This action speaks volumes about the Welsh Assembly - that extension of the British State in Wales.

Between 1795 and 1874 some 1,696,827 acres of Welsh Land belonging to the common people was enclosed and stolen and this robbery continues into the 21st Century 


From the Mynydd y Gwair  our Welsh ancestors organised resistance to the Anglo/Norman invasion of Wales.

It is time to make a stand and end this robbery of the people's land in Wales for the short term benefit of a foreign company RWE Innogy.

Let Mynydd y Gwair light the Welsh Fire of Resistance

Join Our Rolling Thunder Campaign for defense of Welsh Land in 2017

Statement of Yr Aflonyddwch Mawr 

3/2/2017


Thursday 2 February 2017

International Socialist Republican Solidarity with Standing Rock!International Socialist Republican Solidarity with Standing Rock!


We, the undersigned socialist republican organisations from Ireland, Scotland and Wales, express our complete solidarity with the Standing Rock Sioux Tribe and their heroic resistance against the imposition of the Dakota Access Pipeline on their sovereign territory.

The ongoing resistance at Standing Rock in defence of land, natural resources and the right to water, is providing inspiration to anti- capitalist and anti- imperialist struggles around the world. The resistance at Standing Rock resonates in particular, in Ireland, Scotland and Wales, where our peoples have, and continue to fight against the joint systems of Capitalism and Imperialism and in defence of our homes, our natural resources and our right to clean safe and free drinking water.

We recognise that the fight of the Lakota is our fight and we further recognise that Standing Rock is a key battle ground in the struggle of the international working class and oppressed peoples around the world against the exploitation and oppression  of Capitalism and Imperialism.

We condemn the US Imperial administration for its ongoing attacks on the Standing Rock Sioux. The militarisation of tribal lands, and the brutalisation of those acting in defence of their future is unacceptable and must end immediately.

We note with concern the recent raid on Last Child Camp and the subsequent mass round up of protestors.  We demand that all those arrested are immediately released.

It is our view, that the US administration, acting as it is, in support of the private capitalist interests behind the Dakota Access Pipeline, have convincingly demonstrated, the fundamental truth of James Connolly's maxim, that 'governments in capitalist society are but committees of the rich to manage the affairs of the capitalist class'.

We call on all progressive forces in the United States to rally behind the resistance at Standing Rock. For our part, we pledge our continuing support and solidarity and vow to do what we can in our own countries to highlight the outrages being committed at Standing Rock and to build international support for the resistance!

Defend natural resources!

Release All Prisoners!

Stop the Dakota Access Pipeline!Ireland : Éirígí


Wales :   Yr Aflonyddwch Mawr - The Great Unrest


Scotland : Clan Éirígí Alba

Yr Aflonyddwch Mawr statement condemns the mass arrests of people protesting the Dakota Access Pipeline.


Statement From Yr Aflonyddwch Mawr on Standing Rock

Yr Aflonyddwch Mawr condemns the mass arrests of people protesting the Dakota Access Pipeline and call for their immediate release.

Yr Aflonyddwch Mawr  stands with the Standing Rock Sioux and understand profoundly your land and water rights - we fight on the same basic issues in Wales.

Land and Water were leading issues at our 2016 Welsh Socialist Republican Congress.

Missiles and Tanks and other military equipment is being deployed against the Standing Rock Sioux and the world seems ignorant of this gross injustice - the world must know and care about Standing Rock  - land and water questions are basic to human rights.

Yr Aflonyddwch Mawr  call on the Great Spirit of humanity to come forth and throw light on the Standing Rock struggle

Yr Aflonyddwch Mawr pledge to do what we can in Wales to make your just cause known and organize support in our Rolling Thunder Campaign of 2017.