Wednesday, 24 January 2018

Welsh Language Version of Yr Aflonyddwch Mawr Statement on Turkish Invasion of Afrin - Northern SyriaMae'r Aflonyddwch Mawr yn galw ar Lywodraeth Prydain a'r Undeb Ewropiaidd i alw am Dwrci i atal ei ddefnydd o awyrennau ymladd a bomio pobl Cwrdaidd yn Afrin.

Rydym hefyd yn galw ar Lywodraeth Prydain a'r Undeb Ewropeaidd i gondemnio'r ymosodiad Twrcaidd Gogledd Syria a'i ymosodiad ar Bobl Cwrdaidd Gogledd Syria.

Mae'r bobl Cwrdaidd wedi gwahaniaethu eu hunain o flaen y... byd fel y rhai gorau yn erbyn y ffwndamentaliaeth Islamaidd a patriarchaeth y Wladwriaeth Islamaidd (ISIL).

Mae'r pobl Cwrdaidd wedi marw gan ymladd y Wladwriaeth Islamaidd i gynnal gwerthoedd dyneiddiol seciwlar cyffredinol.

Maent bellach yn cael eu bradychu ac aberthu gan Washington a Moscow ar allor gwleidyddiaeth geo imperialaeth. Mae Washington a Moscow yn dawnsio gyda'r Erdogan unbenaethol.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Prydain a'r Undeb Ewropeaidd i godi'r gwaharddiad terfysgaeth ar gynrychiolwyr y Bobl Cwrdeg y PKK y Plaid Gweithwyr Cwrdeg ac i gydnabod y dyheadau cenedlaethol dilys y Bobl Cwrdeg ar gyfer hunan benderfyniad.

Mae'r Aflonyddwch Mawr yn talu teyrnged i gamp y cyfeillgarwch hanesyddol rhwng pobloedd Cwrdeg Cymraeg ac rydym yn apelio at Lywodraeth Prydain a'r Undeb Ewropeaidd i atal yr ymosodiadau mileinig Twrcaidd ar y bobl Cwrdaidd.

Beth bynnag bu weithredoedd y Llywodraeth Prydain a'r Undeb Ewropeaidd mae bond cadarn o gyfeillgarwch rhwng Cwrdeg a'r Cymraeg.

Mae Cymru yn talu teyrnged i'r bobl Cwrdaidd arwrol. Dyma frwydr Yr Aflonyddwch Mawr ar gyfer annibyniaeth a sosialaeth sydd wedi cael ei ysbrydoli gan Straen y Bobl Cwrdeg.


No comments:

Post a Comment